Reklamační řád

Na výrobky v e-shopu www.woodkingdom.cz je poskytována záruka 2 roky záruka a reklamace se řídí legislativou ČR ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Záruka platí na normální opotřebení běžným užíváním. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nehodou, úmyslem či špatným užíváním.

Nárok na záruku musí být oznámen emailem na adresu info@woodkingdom po domluvě s prodejcem musí být zásilka poslána přímo na adresu:

Wood Kingdom s.r.o., Jindřicha Bubeníčka 1597/3, 104 00 Praha 10- Uhříněves písemně s číslem objednávky, nacionále zákazníka (jméno, příjemní, adresa, tel. číslo a mail), popisem závady, navrhovaným řešením reklamace a s vadným zbožím tak abychom mohli domluvit případný další postup. Pokud některý z těchto údajů bude chybět, nelze zahájit reklamační řízení. Zboží bude uloženo u nás po dobu jednoho roku. Zásilky na dobírku nepřijímáme.

Naše odpovědnost je limitována na přiměřenou opravu produktu, výměnu za nové zboží, nebo opakovanou výrobou zakázky, pokud nemůže být výrobek opraven. O úmyslu reklamovat zboží nás informujte také prostřednictvím mailu, kde uvedete své jméno, číslo objednávky a popis závady, případně foto dokumentaci, proces reklamací se tímto urychluje.

Kupující přebírá zboží na základě podpisu, včetně uvedení čitelného jména a příjmení na přepravním listu (faktuře, dodacím listu, dodejce České pošty). Podpisem kupující stvrzuje převzetí zboží a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození a současně souhlasí, že vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny.

Zjevné vady musí kupující reklamovat při převzetí zboží a dokladovat zápisem buď u přepravce, nebo při osobním převzetí přímo u prodejce. Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned při jejich zjištění. Je-li zboží při dodání poškrábané, deformované a podobně, je nutné toto oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději v den, převzetí zásilky a uplatnit reklamaci. Na pozdější reklamaci z těchto důvodů nebude brát zřetel.

Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek výrobce. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí. Nejlépe nás ihned kontaktujte.

Nebude-li rozdíl zaznamenán na dodacích listech má se za to, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno v souladu s dodacím listem.

Nedodržením výše popsaného postupu reklamačního řízení dodané zásilky se příjemce vystavuje nebezpečí neuznání případné reklamace.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem ČR. U dovozového zboží si vyhrazujeme právo k vyřízení reklamace do 30-60 dnů.

Reklamace může být vyřízena těmito způsoby:

1. uznání reklamace v plném rozsahu
2. částečné uznání reklamace
3. neuznání reklamace

O výsledku reklamace bude zákazník informován emailem uvedeným v objednávce. Tímto oznámením je splněna zákonná lhůta na vyřízení reklamace. V případě uznání reklamace v plném rozsahu nebo částečné uznání reklamace bude zboží doručeno zpět zákazníkovi doporučeným dopisem na náklady prodejce. V případě neuznání reklamace, je zákazník povinen oznámit prodejci způsob doručení.

Po nevyzvednutí zásilky do tří měsíců od oznámení výsledku reklamace, může prodejce účtovat skladné – 10,- Kč za jeden den. Zboží bude uloženo u prodejce po dobu max 6 měsíců a poté znehodnoceno.

Reklamační řád platí od 11. února 2019

 

Reklamační protokol zde ke stažení:

Reklamační protokol

Šablonu upravil Tomáš Hlad.